پس از انتخاب محصولات مورد نظر و اضافه کردن آنها به سبد خرید و انجام مراحل بعدی شامل نهایی کردن خرید و اطلاعات ارسال سفارش، در بخش خلاصه صورتحساب، سمت چپ پائین جدول توضیحات بن و تعدادهای بنهای موجود شما درج شده است که با کلیک بر روی دکمه ثبت تخفیف، تخفیف محاسبه و از مبلغ صورتحساب کسر می شود.